Power XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
598 € Katso tuotetta
Dustin Home Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
Xiaomi MI 11i 128GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VLEU)
599 € Katso tuotetta
Verkkokauppa.com Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, hopea + Mi Watch Lite -urheilu
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, valkoinen + Mi Watch Lite -urh
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, valkoinen
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, valkoinen
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, valkoinen
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, valkoinen
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
Xiaomi Mi 11i -Android-puhelin, 128 Gt, musta
599 € Katso tuotetta
Gigantti Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (celestial silver)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (celestial silver)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (celestial silver)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (celestial silver)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (celestial silver)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (celestial silver)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (celestial silver)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (celestial silver)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Frosty White)
Xiaomi Mi 11i 5G älypuhelin 8/128GB (Cosmic Black)
599 € Katso tuotetta
Euronics XIAOMI MI 11i 8+128GB CELESTRIAL SILVER
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
XIAOMI MI 11i 8+128GB FROSTY WHITE
599 € Katso tuotetta
Veikon Kone XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I MUSTA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
XIAOMI MI 11I HOPEA
599 € Katso tuotetta
Power XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT COSMIC BLACK
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT COSMIC BLACK
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT CELESTIAL SILVER
XIAOMI MI 11I 8/128 GT COSMIC BLACK
XIAOMI MI 11I 8/128 GT COSMIC BLACK
XIAOMI MI 11I 8/128 GT COSMIC BLACK
599 € Katso tuotetta
Elisa Xiaomi Mi 11i 5G Hopea
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
Xiaomi Mi 11i 5G Musta
599 € Katso tuotetta
Telia Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
Xiaomi Mi 11i 5G
599 € Katso tuotetta
DNA Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
Xiaomi Mi 11i 5G 128 Gt
599 € Katso tuotetta
CDON Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
623 € Katso tuotetta
ComputerSalg Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB silver (Celestial Silver)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB silver (Celestial Silver)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB silver (Celestial Silver)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB silver (Celestial Silver)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB silver (Celestial Silver)
623 € Katso tuotetta
CDON Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
Smartphone Xiaomi Xiaomi Mi 11i 8/128GB black (Cosmic Black)
630 € Katso tuotetta
Proshop Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
Xiaomi Mi 11i 5G 256GB - Cosmic Black
649 € Katso tuotetta
Dustin Home Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Huurteen valkoinen (MZB08VQEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Huurteen valkoinen (MZB08VQEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU)
650 € Katso tuotetta
CDON Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
675 € Katso tuotetta
ComputerSalg Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
675 € Katso tuotetta
CDON Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black 678 € Katso tuotetta
ComputerSalg Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
678 € Katso tuotetta
Dustin Home Xiaomi MI 11i 256GB Kaksois-SIM Kosminen musta (MZB08VMEU) 682 € Katso tuotetta
CDON Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16.9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Black
Xiaomi Mi 11i, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MIUI 12, Valkoin
683 € Katso tuotetta

Hintavahti

Hintavahti lähettää sinulle sähköpostiviestin, kun tuotteen hinta alittaa sille asettamasi rajan. Hintavahdin asettaminen on helppoa.

1Valitse tuote: Xiaomi Mi 11i
2
3
4
Langaton lataus Ei
Järjestelmäpiiri Qualcomm Snapdragon 888
Näytön virkistystaajuus 120 Hz
Toisen kameran tarkkuus 5 MP
Käyttöjärjestelmä Android
Paino 196 g
Mitat (LxKxS) 163,7 mm x 76,4 mm x 7,8 mm
Näytön koko 6,7"
Näytön tekniikka? AM OLED
Resoluutio 2400x1080
RAM-muistia? 8192 MB
Tallennustilaa? 131072 MB
Muistikorttipaikka Ei muistikorttipaikkaa
SIM nano-SIM (12.3mm × 8.8mm × 0.67mm)
Vaihdettava akku Ei
Akun kapasiteetti 4520 mAh

 
 • Data (Tuetut pakettidatan muodot)

  Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.

 • MMS (MMS-tuki)

  MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.

 • RAM-muistia (RAM-muistin määrä)

  RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.

 • Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)

  Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.

 • Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)

  Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.

 • Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)

  Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.

Arvostele tämä tuote

Mikäli sinulla ei ole vielä AfterDawn-käyttäjätunnusta, syötä allaolevaan kaavakkeeseen toivomasi käyttäjätunnus sekä sähköpostiosoitteesi. Lähetämme sinulle jälkikäteen aktivointilinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli sinulla on jo ennestään AfterDawn-käyttäjätunnus, kirjaudu sisään seuraavan välilehden kautta.

Kirjaudu sisään käyttäen AfterDawn -käyttäjätunnustasi tai sähköpostiosoitettasi.


"AfterDawn"-nimen viides kirjain?:

Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin

Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.